Næstved gulvspecialist
Thomas gulvmand fra NGS

SERVICE BESKRIVELSE

Vi har investeret i den sidste nye teknologi indenfor gulvslibemaskiner, udstyret med den allerbedste udsugning. Dette er til stor hjælp for vores kunder, da det reducerer støvgenerne til et absolut minimum. Vores moderne maskiner gør, at vi kun afsliber et absolut minimum af gulvet, hvilket det giver gulvet en langt længere levetid. Når vi har afslebet et gulv for en kunde, forestår vi – som regel – også den efterfølgende overfladebehandling og selvfølgelig også de yderligere opgaver, der måtte være, såsom afmontering og genmontering af lister, gerigter, inventar o.lign.
Vi afleverer derfor et færdigt gulv, klar til brug.

Vi udfører også mere specielle slibeopgaver, som fx. afslibning af trapper og trappeløb.
Specialopgaver bliver som regel håndafslebet og arbejdet udføres på timeløn, medmindre andet er aftalt.

Kontakt Næstved Gulvspecialist